Lamningsomgång 2 har börjat!

Den stora gruppen tackor som inte blev dräktiga i höstas utan fick gå med en reservbagge i december har nu börjat lamma. Det föds hel- eller halv-gotlandslamm, svarta eller vita till grå-färgade.

Livlamm

Nu är högsommaren passerad och lammen går på bete och växer förhoppningsvis trots torka och varghot. Vi har mönstrat lammen och har några fina bagglamm, av både Leicester- och Gotlandsras, till salu. Några är tingade men några finns kvar ännu. De finaste tacklammen behåller vi för rekrytering då vi slaktat ut en del gamla tackor.

Bagglamm till salu

Ja, så åkte första höstomgången får och lamm till slakt. Trist men många finns kvar då en andra lamningsomgång skedde i maj månad.

Kvar finns 2 fina Leicesterbagglamm, ett vitt och ett brokigt. Se här:

  Nu lite större!

Hösten!

Nu är hösten här och alla smålamm som nog blir vinterlamm är klippta och utfodras lite extra på betet. Snart är det tid att avsluta betessäsongen och öppna balar med vinterfoder.

Extra information