Lamningen är klar

Det blev 57 lamm som snart skall ut på bete.

Extra information