Lammen går till slakt

Hösten är här. Resterande lamm går nu till slakt. Intresse för halvt eller helt slaktlamm?

Extra information